Educatie

Voor het Groninger Museum ben ik projectleider van educatieve programma’s die ik ontwerp en uitvoer. Ook geef ik hier interactieve rondleidingen en workshops.
android-chrome-512x512

Projectleider ‘#Rodin’ met Noorderpoort Campus Winschoten
De eerstejaars leerlingen mediavormgeving hebben de afgelopen periode meerdere bezoeken aan het Groninger Museum gebracht en op school gewerkt aan hun eigen producten voor een presentatie met als thema ‘Rodin’. Als reactie op de tentoonstelling ‘Rodin: Genius at Work’ hebben de leerlingen een tekening, poster of spotprent gemaakt. De prachtige eindresultaten werden opgehangen in het atelier van het Groninger Museum. De leerlingen hadden daarna een werkbespreking waarna de tentoonstelling open ging voor publiek.

Wordpress Photo Gallery

Projectleider ‘Young Genius at Work’ met Noorderpoort Kunst en Multimedia
Voor het educatieproject ‘Young Genius at Work’ presenteerden studenten van het Noorderpoort Kunst en Multimedia op 21 en 22 december 2016 hun kunstwerken in het atelier van het Groninger Museum. In deze presentatie gaven de studenten hun antwoord op de tentoonstellingen ‘Rodin: Genius at Work’ en ‘Joost van den Toorn: Something to believe in’.
Hiervoor bezochten de studenten meerdere keren de tentoonstellingen. Tijdens de bezoeken met interactieve rondleiding, schetsen op zaal en brainstormsessies in het atelier werd een start gemaakt met hun eigen beeldend onderzoek. Vervolgens gingen ze, geïnspireerd door wat zij in de tentoonstellingen zagen, zelf aan de slag. Ze zijn in de wereld van deze kunstenaars gedoken en hebben daar in hun eigen beeldend onderzoek op diverse manieren op gereageerd (fotografie, film, animatie en 3d print en objecten).

Wordpress Photo Gallery

Workshops en rondleidingen in het Groninger Museum

Wordpress Photo Gallery

Projectleider ‘Branched’ met Noorderpoort Kunst en Multimedia
In het kader van het project Branched presenteerden 2e jaars AV studenten van Noorderpoort Kunst en Multimedia op woensdagmiddag 27 januari en donderdag 28 januari hun kunstwerken (fotografie, film, animatie en 3D objecten) in het atelier van het Info Center. In deze presentatie geven de studenten hun antwoord op de tentoonstelling ‘Joris Laarman Lab’. Voor het project hebben de studenten meerdere bezoeken aan het museum gebracht. Ze zijn in de wereld van Laarman gedoken en hebben zich door de tentoonstelling laten inspireren. Vervolgens hebben ze daar in hun eigen beeldend onderzoek op heel diverse manieren op gereageerd. Terwijl de één zich bezighoudt met de mogelijkheden van nieuwe technieken, kijkt de ander naar de negatieve kanten hiervan.

Wordpress Photo Gallery

Projectleider ‘Undercover Artist’ met Wessel Gansfort en Noorderpoort
Leerlingen van het CSG Wessel Gansfort en studenten van het Noorderpoort hebben meegedaan aan het project ‘Undercover artist’. Voor dit project hebben de Atheneum 4 klassen van het Wessel Gansfort twee keer het Groninger Museum bezocht. De leerlingen hebben in de wereld van kunstenaars gekeken die ter plekke hun kunst presenteerden en hebben de vaste collectie van het museum verkend.De leerlingen hebben in de Job Lounge een theaterperformance van de tweeling Freya en Sarah Eshuijs bijgewoond. Deze was geïnspireerd op de portretten van de zussen Van Buttingha die deel uitmaken van de museumcollectie. Ook hebben ze de digitale fotocollages besproken die Margriet van Weenen heeft gemaakt. Een offerbijl uit de collectie vormde hiervoor de inspiratie. De verschillende kunstuitingen prikkelden hun nieuwsgierigheid en de leerlingen werden met korte opdrachten op hun mobiel uitgedaagd zelf te verbeelden en te associëren. Bij het tweede bezoek presenteerden ze de foto’s aan elkaar in het Auditorium. De studenten van het Noorderpoort brachten drie bezoeken aan het Groninger Museum. Zij hebben eveneens de performance en de fotocollages van de kunstenaars gezien. Daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan. De studenten lieten zich inspireren door de collectie of de architectuur van het museum en hebben daar op diverse manieren (fotografie, film, animatie en collage) uiting aan gegeven. Tenslotte presenteerden zij hun kunstwerken in het Auditorium dat geopend was voor publiek.

Wordpress Photo Gallery