Educatie

Voor het Groninger Museum ben ik projectleider van educatieve programma’s die ik ontwerp en uitvoer. Ook geef ik hier interactieve rondleidingen en workshops. Verder ontwerp ik innovatieve workshops voor scholen en andere doelgroepenandroid-chrome-512x512 en voer deze uit. 

Als kunsteducator is het mijn doel om jonge mensen te inspireren, motiveren en te stimuleren in hun eigen leerproces. Het werken met leerlingen in combinatie met mijn kunstenaarschap inspireert mij bij het ontwikkelen en het geven van beeldende vakken. Ik ken het creatieve proces, de valkuilen en de handvatten en ik heb gemerkt dat dit leerlingen aanspreekt. Als docent vind ik het belangrijk om met diverse lesvormen te werken, te differentiëren, te innoveren maar vooral leerlingen plezier te geven in de creatieve vakken zodat ze van daaruit worden gestimuleerd in het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden en inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Daarbij probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van leerlingen en vind ik het belangrijk om de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw in te zetten. Verder vind ik het ook belangrijk om hoge en lage cultuur te betrekken in mijn lessen, ik ga dan ook graag met leerlingen naar het museum, maar net zo graag de straat op om daar ook kunst te ontdekken!